DE MAFFIA VERZEKERING

STOP MISBRUIK VERZEKERINGEN !!

Het machtsmisbruik van Justitie

De inspanningen om de medische corruptie bij Justitie in de doofpot te houden.

klik hier

Zonder enige waarschuwing werd de website Stop Misbruik Verzekeringen, die gehost wordt door het Amerikaans bedrijf Wix, en die misbruiken van verzekeringsmaatschappijen aanklaagt en slachtoffers tips geeft om aan de typische bedrogstrategieën te ontkomen, samen met een aantal nevensites van het internet gehaald. Verschillende SMV leden namen contact met Wix, dat iedere informatie weigerde. Tientallen mensen, die uit de website tips halen om hun dossier toch correct te laten verlopen, stuurden oproepen naar Wix om de website terug online te plaatsen. Niemand ontving een reactie.

De voorwaarden van Wix zijn duidelijk: "enkel wie een vonnis van een rechtbank heeft, dat besluit tot laster en eerroof, kan een website van het internet halen". De enige uitzondering daarop is, als het verzoek komt van Justitie. Koen Geens weigert om de corruptie in de Belgische rechtbanken aan te pakken. Integendeel, wil hij met zijn nieuwe wetsvoorstel de rechters verplichten om een expert te kiezen uit het "Nationaal Register". In dit Nationaal Register zitten hoofdzakelijk verzekeringsartsen die systematisch valse medische verslagen opstellen. Dat betekent dat vanaf 1 december 2016 de verzekeringen,"volledige controle krijgen in justitie", klinkt het bij SMV. De timing is niet toevallig. Vorige week nog protesteerden enkele tientallen slachtoffers van deze corruptie voor de Kortrijkse rechtbank. Eén slachtoffer dagvaardde alle corrupte experts, de UGent en de KU Leuven, die bij haar dossiers betrokken waren. Justitie wil vermijden dat andere corruptieslachtoffers dit voorbeeld volgen...

De snelste oplossing hiertoe, is massacommunicatie via een website onmogelijk te maken. De nieuwe wet van Geens treedt op 1 december in werking, waarbij er plannen zijn om de Belgische Staat te dagvaarden als deze onvoldoende controle voorziet bij bedrog. Kort samengevat wil Koen Geens de corruptie nog minstens 5 jaar op de lange baan schuiven. Ieder onderzoek naar corruptie ontbreekt. Stefaan Van Hecke liet weten Koen Geens hierover te zullen ondervragen.

Stop Misbruik Verzekeringen voorziet intussen om, in afwachting van een oplossing, de Gids Verzekeringsbedrog gratis voor iedereen toegangkelijk te maken."Mensen hebben het recht te weten wat er zich in justitie afspeelt, met de steun van onze politici". De Belgische Staat is mede aandeelhouder van de Belgische verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsmaatschappijen zijn virtueel blut en hebben niet de reserves om ongevalslachtoffers correct te vergoeden na een ongeval. Mensen betalen verplichte premies die geen dekking voorzien. Enkel wagenschade en tijdelijke kleine letsels worden deels vergoed. Het is een ongeziene overheidsoplichting. Het feit dat justitie het nodig acht om zelfs tot in Amerika stappen te ondernemen, wijst op de ernst van het probleem en bevestigt het maatschappelijk belang van een informatieve website zoals :

STOP MISBRUIK VERZEKERINGEN

15/11/2016.

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen

Copyright 2014 © Eddy Pyliser De Panne. All Rights Reserved.
Eddy Pyliser | Prins Albertlaan 58, 8660 De Panne | Tel. +32 58 414638 | Email:  eddy.pyliser@telenet.be