HET RODE KRUIS & 11.11.11& AZG

HOE GROTER DE ORGANISATIE...HOE DIEPER DE BROEKZAKKEN...

rode kruis 2

Miljoenen aan hulpgeld voor ebola-crisis verdwenen bij Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal ging zowat 5 miljoen dollar in rook op. 

Het geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen. Het meeste geld, zowat 2,7 miljoen dollar, verdween in Liberia. In Sierra Leona ging 2 miljoen dollar verloren, in Guinee ging 1 miljoen dollar in rook op, vooral via valse facturen.

Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren. De organisatie benadrukt ook dat het intussen strengere regels heeft opgesteld, en dat elke medewerker van het Rode Kruis die met de zaak te maken heeft ter verantwoording zal worden geroepen.

Tussen 2014 en 2016 overleden zeker 10.000 mensen in West-Afrika aan ebola. De meeste slachtoffers vielen in Liberia, Sierre Leona en Guinee.

De afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen kregen in totaal zo'n 100 miljoen dollar voor de bestrijding van de ziekte.

En dit is niet alleen bij Het Rode Kruis,  uw schenkingen voor overstromingen, aardbevingen e.a. rampen verwijnt deels op rekeningen van dieven in maatpakken.

Enfin om af te sluiten: "Goedmenende sukkelaars zullen zoals elk jaar in weer en wind gaan schooien of stickers verkopen en aan de top zullen ze achteraf de champagne rijkelijk in hun vette pensen laten verdwijnen. En dat dateert niet van gisteren. Gelukkig geeft men er eindelijk eens ruchtbaarheid aan."

HET RODE- OF... HET ZWARTE KRUIS?

rode kruis wil geen stickerverkoop meer op kruispunt 100 1000x0

ONDERNEMEN IN BELGIE

ONDERNEMEN IN BELGIE

"Wie mislukt nemen we alles af, wie slaagt slechts de helft"

Een ondernemer in België wordt zowel sociaal als fiscaal gestraft wanneer hij zijn slag niet thuishaalt. Doet hij dat wel dan heeft de fiscus hem later beet en ontneemt hij hem alle zin om nog te ondernemen.

loonkost belgie bulgarije 800x532

Wat zijn de gevolgen voor een ondernemer die failliet gaat?

Ten eerste moet hij opdraaien voor zijn verliezen en meestal ook voor die van al wie hem geld heeft geleend (familie, vrienden,…).

Daarna wordt hij door zijn omgeving als ‘een loser’ beschouwd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wie in Amerika failliet gaat, waar deze mislukkingen deel uitmaken van de vorming van een ondernemer en een faillissement als een ‘badge of honour’ wordt beschouwd.

Tenslotte wordt de ondernemer geseind als iemand die onbetrouwbaar is als het op betalen aankomt, wat toekomstige kredietverstrekking ernstig kan bemoeilijken. Ook tellen prestaties als zelfstandige niet mee om een recht op een werkloosheidsuitkering te krijgen. Dit neemt niet weg dat een vroeger uitgeoefende loontrekkende activiteit of hoedanigheid, in sommige gevallen toch toegang geeft tot een uitkering wegens werkloosheid, maar die zal altijd minder groot zijn dan wat werknemers uitbetaald krijgen.

Wanneer iemand die een eigen onderneming willen opstarten u vragen welke hun slaagkansen zijn, is mijn antwoord steeds hetzelfde: “In normale tijden zullen één op drie ondernemers failliet gaan. In normale tijden, dus niet in slechte tijden.”

Vele jongeren opteren steeds vaker voor… het buitenland: Luxemburg, Londen of nog verder. Dat is een groot verlies voor België omdat deze jongeren hier werden gevormd, onderwijs geld kost en de vruchten van hun opleiding straks door andere landen zal worden geplukt.

Deze ondernemers zijn niet van slechte wil, maar constant met het zwaard van Damocles boven het hoofd leven is voor velen geen optie. Met andere woorden, met een overheid die zegt:

‘Als u mislukt zullen we u alles afpakken, maar als u slaagt moet u slechts de helft van al wat u verdient aan ons geven.’

bus

 

SCHANDE ! SCHANDE !! SCHANDE !!!

MIJN INGEWANDEN KOMEN UIT MIJN LIJF ALS IK DAT ALLEMAAL LEES !!

 'SCHRIK VAN DENDERMONDE' STAK GELD VAN BOETEN IN EIGEN ZAK!

DE FEITEN : klik hier

agent0 kopie

De strafrechter in Dendermonde heeft Gunther V.N. uit Aalst, gewezen motard van de lokale politie van Dendermonde, veroordeeld tot één jaar celstraf met uitstel en 3.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De 40-jarige man stak tussen januari 2014 en juli 2015 de opbrengsten van verkeersboetes in eigen zak.

De zaak kwam aan het licht nadat een benadeelde burger uitleg ging vragen op het politiebureau nadat hij een boete had gekregen. Volgens één van de burgerlijke partijen was de beklaagde in die tijd “de schrik van Dendermonde”. “Hij lag altijd op de loer om mensen op de bon te slingeren”, klonk het tijdens het proces. “Dat gebeurde ofwel onterecht, ofwel was de boete hoger dan zou moeten. Het geld verdween in zijn zakken.”

V.N. vertelde de rechter dat hij door een echtscheiding financieel aan de grond zat. “Ik was mezelf niet en heb domme dingen gedaan”, zei hij. V.N. verrijkte zichzelf door de feiten met zo’n 3.500 euro.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

JUSTITIE, POLITIEK, RECHTERS, POLITIE....'DE BENDE VAN SCHIJNHEILIGEN'

"Laat de Reus tot hen komen..."

Is dit nu echt lachen met de maatschappij?. En dan zijn er kwakzalvers die mijn artikels 'ondermaats' noemen! Ik schrijf al jàren over deze bandieten en dagelijks staat de media er bol van...en nog zijn er gekken die mij vragen : "waar haal je dit allemaal uit"!. Ik moet geen Nijvelverhalen lezen van 35 jaar geleden...DIE ZIJN ER NU NOG STEEDS! 

Ik heb dit al jaren via de media laten weten, dat ze gelden krijgen toegestopt van takelbedrijven, dat ze liegen en bedriegen, meineed en aan schriftvervalsing doen, helaas, het heeft mij bakken geld gekost!!

Lees echt eens aandachtig 'ACHTER GESLOTEN DEUREN', het is om maagzweren van te krijgen, daarom KLIK HIER

DE M.U.G. HELIKOPTER MOET BLIJVEN !!!

mug 1

 

Even over de nuttigheid van zo’n MUG-helikopter. MUG staat voor Medisch Urgentie Groep. Een MUG team bestaat altijd uit een spoedarts en -verpleger. De aanwezigheid van de arts is cruciaal want enkel artsen mogen behandelingen ter plaatse instellen. MUG teams zijn ingedeeld per zone en opereren altijd vanuit een ziekenhuis. Een ambulance is vaak eerder ter plaatse dan een MUG die vaak van veel verder moet komen.

Bij heel wat trauma’s telt iedere minuut. Denk maar aan een hartaanval of -stilstand. Ook iedere minuut terug naar het ziekenhuis maakt een verschil. Daarover bestaat geen discussie.

MUG-helikopter vliegt enkel dankzij sponsoring

Wist u trouwens dat een vlucht in de MUG-helikopter u niet meer kost dan dezelfde rit in een ambulance? Maar een MUG-helikopter wordt niet betaald door de overheid. De operaties van de MUG-helikopter van Brugge kost ruwweg 500.000 € per jaar. Deze dienst wordt uitgebaat door IMDH vzw (Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening).

Huur van de helikopter, onderhoud, kerosine enzo kost 410.000 € per jaar. De personeelskosten bedragen nog eens 130.000 €.

Aan de opbrengsten zijde is meer gespreid. 79.000 € komt van de provincie West-Vlaanderen en nog eens 145.000 € van steden en gemeenten. De patiënten (of hun verzekeringen) betalen 110.000 € voor de geleverde diensten (nogmaals, de patiënten noch de sociale zekerheid betaalt meer dan een rit in een ambulance). Dan is er nog eens 70.000 € uit sponsoring van uit de privé. Nog wat diverse inkomsten en je hebt aan de inkomstenzijde 422.000 €.

Globaal een uitbatingsverlies van 120.000 €.

Gelukkig heeft de vzw nog andere inkomsten. Ze geven opleidingen aan instellingen, bedrijven, redders enz.. Dat deel van hun activiteiten is winstgevend en levert hen ongeveer 53.000 € op.

Maar dan nog blijft er een verlies van 67.000 €

MUG-helikopter sneller bij afstand groter dan 10 km

Onderzoek toont aan dat de aanrijtijd van een ambulance of MUG-team per wagen twee minuten starttijd is na ontvangst van de oproep van de 100-centrale plus een minuut per kilometer verplaatsing. Bijvoorbeeld de MUG voor Knesselare komt uit Eeklo. Da’s ongeveer 14 km. Dus dat is 2’+14’=16 minuten voor die ter plaatse is. Zonder files of problemen.

Een MUG-helikopter heeft een starttijd van 4 minuten plus 3 km per minuut vliegtijd en een minuut om te landen. Voor Knesselare betekent dat (vogelvlucht 18km) 4’+6’+1′ = 11 minuten. Een kleine berekening leert ons dat een afstand van tien kilometer vogelvlucht sneller via de lucht wordt overbrugd.

Dus vooral voor landelijke gemeenten is zo’n MUG-helikopter uitermate belangrijk om snel heen en terug te geraken met een MUG team.

Hieronder een kaartje van het gebied dat de MUG-helikopter van Brugge kan bereiken binnen de 15 minuten:

Op deze kaart zie je dat buiten de provincie West-Vlaanderen ook een groot deel van Oost-Vlaanderen kan bediend worden door de MUG-helikopter van Brugge. Zeker in het Meetjesland is die helikopter belangrijk of beter gezegd in de gemeenten die raken aan de provincie West-Vlaanderen en verder dan 10km liggen van een MUG-ziekenhuis.

Geen Oostvlaamse bijdragen

Kan u dan begrijpen dat Oost-Vlaanderen geen bijdrage wil leveren? Omdat de MUG-helikopter een West-Vlaams initiatief is – quod non want het is een privé initiatief van een vzw die een Westvlaamse uitvalsbasis heeft – en omdat het niet de ganse provincie Oost-Vlaanderen dekt, wil men geen middelen uit de provinciale begroting halen.

Maar ook debetrokken gemeenten (oa uit het Meetjesland) doen weinig of geen moeite. Uit de begroting haal ik voor 2015 de volgende cijfers van de gemeenten die bediend worden door de MUG-helikopter:

U leest het goed, amper iets meer dan zesduizend euro. Is een mensenleven niet meer waard.

Ik heb er zelf enkele kolommen aan toegevoegd in het groen. Met eerst de inwonersaantallen van de betrokken gemeentes. Vervolgens heb ik eens uitgerekend wat hun bijdragen zouden zijn als ze 25 eurocent per inwoner zouden betalen. Of zelfs maar 15 cent. Met slechts 15 cent per inwoner, zou het tekort van de vzw helemaal weggewerkt zijn.

Geen enkele gemeente moet in dat scenario meer dan 5000 € bijdragen. Maar hoewel de vzw daar om vraagt, geven dus maar heel weinig gemeentes thuis. Zo weet u meteen of uw burgemeester uw leven belangrijk vindt of niet.

MUG AFSTAND

 

DE WALGELIJKE GEUR IN JUSTITIEPALEIZEN

ZE VERSPREIDT DE GEUR VAN :

CORRUPTIE - MACHTSMISBRUIK - SCHRIFTVERVALSING - GRAAICULTUUR  E.N.V.M. .... 

"DE MAFFIASTAAT BELGIE"

justitiepaleis 1

"Wereldvreemde individuen, laat ons zeggen gebuisde advocaten, zonder kennis van zaken laten ze los op de maatschappij om 'hun' recht te spreken". Daar gepositioneerd door hun oppergraaier van welke kleur ook! Meer nog, ook bij onze Belgische justitie zijn er magistraten en advocaten met een heel hoog Weinsteingehalte! Heb er zelf een vraagje over: "waarom is er een canapé aanwezig in het kabinet van de magistraat?". Het is zelfs een antieke uit grootmoeders tijd en onverslijtbaar... KLIK HIER

Hier moet Justitie, met al die corrupte magistraten en rechters, notarissen en advocaten, politici en gerechtsdeurwaarders, ook eens  goed uitgemest worden. En Justitie en politie is een verzameling van lafaards en bedriegers! Lees dit !!!

Les 1 : POLITIEK

Les 2 : POLITIE

Les 3 : ADVOCATEN

Les 4 : GERECHTSDEURWAARDERS

Les 5 : BANKEN/VERZEKERINGEN

Les 6 : SLUIT DEZE BORDELEN

 

LATER MEER

Copyright 2014 © Eddy Pyliser De Panne. All Rights Reserved.
Eddy Pyliser | Prins Albertlaan 58, 8660 De Panne | Tel. +32 58 414638 | Email:  eddy.pyliser@telenet.be