TE WEINIG GELD...

TE WEINIG GELD OM POLITIE TE CONTROLEREN

M.a.w. de politie controleren in de politiestaat.

agent0

Te weinig geld voor politie? Die van politie Westkust zullen wel handje klappen en een rondedansje doen! De inwoners van Zone Westkust zijn hun 'jachtpartijen' zo moe als koude pap!

Misschien het Com. P zelf ook eens controleren. Stuk voor stuk omhooggevallen en politiek gesteunde politieofficieren en rechters die zich ofwel te goed vonden, nu onbekwaam bleken op het terrein, maar door een lange arm bij het Com. P terechtkomen! Deze allemaal politiek benoemde kiekens kosten ons veel geld en het levert niks op. Zoek maar eens op die lieden die erin zitten, het is een en al politieke klucht!

...en deze is géén klucht!!. Bij mij weten hebben vele tientallen mensen van Zone Westkust vele honderden brieven geschreven naar deze 'organisatie', helaas, nooit hebben deze een reactie ontvangen, enkelen hun standaard-brief met steeds dezelfde zever: "we hebben uw schrijven goed ontvangen en zullen....en zullen daar"...

Om het kort te maken en mijn mening is... dit P comiteetje is in het leven geroepen om de rechtbanken te ontlasten van de honderden dagelijkse klachten tegen politieagenten van welke rang ook. Bij deze 'omleiding' verdwijnen er 70% in de snippermachine, 20% krijgen die standaard-brief, 5% zal eens bekeken worden door de zone-bazen en de overige 5% is stof voor P...omdat ze niet verder kunnen(media)...

Ook niet vergeten, geen enkele zoneschef is er mee gediend dat hijzelf of iemand van zijn manschappen, via de media, in het slechte daglicht komen te staan. Dit regelen ze liever binnenkamers...

klik hier

 

Een klacht(klucht) indienen bij Comité P

  1. 1)Eerste klucht : HOE ?

Je kan een klacht over het optreden van een politieagent indienen door een brief of email te schrijven naar de korpschef.

  1. 2)Tweede klucht :

Je kan een klacht over het optreden van een politieagent indienen door een brief of email te richten aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.

  1. 3)Derde klucht :

Je kan een klacht over het optreden van een politieagent indienen door een brief of email te richten aan de Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie(AIG).

  1. 4)Vierde klucht :

Je kan een klacht over het optreden van een politieagent indienen op het onthaal van een andere politiezone.

AFHANDELING:

Een klacht die toekomt bij de korpschef

Elke klacht onderwerpen we aan een grondig onderzoek. Als je als klager dit wenst, wordt je door de korpschef en/of door  de HRM-verantwoordelijke ontvangen. Na het onderzoek  ontvangt de klager binnen de twee weken een antwoord.

Een klacht die toekomt bij het Comité P

Comité P kan beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. In dit geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld. Comité P kan ook beslissen zelf een onderzoek te voeren.

Uitspraak Comité P : “Tuchtreglement politie té moeilijk hanteerbaar”.

Een klacht die toekomt bij AIG

AIG kan beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. In dit geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld. AIG kan ook beslissen om zelf een onderzoek te voeren.

Een klacht die ingediend wordt aan het loket van een andere zone

De andere zone licht de korpschef van de betrokken zone in(niet te geloven maar waar). De klacht wordt verder afgehandeld zoals hierboven vermeld onder het eerste punt.

Daarvoor is er geld, maar om hen te controleren??

NIEUWE JASSEN 2(Ik heb die valse ogen maar beplakt, anders gaan ze weer gaan bleiten naar Veurne. Deze linkse is wel de opper-paljas, de rechtse een deftige meeloper...die zijn politiewerk doet zoals het hoeft) 

 

DE TOEKOMST LACHT ONS TOE...

De nieuwe speeltjes zijn volop in productie !

Terreur in Europa wordt komende 10 jaar nog erger.

  1. Vliegbereik : 4.250 meter (heen)
  2. Tilkracht : 11kg
  3. Snelheid : 70 km/uur
  4. Vlieghoogte : 150 meter
  5. Aankoop : de prijs van één geit
  6. Pakjesdienst : zowel suikerbonen als TATP

Geen truck noch gordel. Veilig vanop afstand en zonder eigen slachtoffers. Jammer genoeg zijn deze moordmachines massaal in productie hier in Europa en duizenden stuks zijn al in zeer slechte handen. Voor geld danst de beer en controle is een lachertje.

Wel kan ik dit nog meegeven, in Saoedi Arabië komen deze 'vliegscholen' als paddestoelen uit de grond met duizenden 'leerlingen'...laat ons bidden... 

drones

 stadion2

 

DE EED

gieren

POLITICI - JUSTITIE - MAGISTRATUUR - POLITIE - ADVOCATUUR

 

 "Ik zweer getrouwheid aan de Koning,

gehoorzaamheid aan de Grondwet,

 aan de wetten van het Belgisch volk".

 

gier2LARRIE EN APEKOOL!!gier2

Nergens wordt zoveel gelogen als bij deze 5 sektes.Ben je geen kunstenaar in het liegen en bedriegen dan hoor je er niet thuis.Kan je u er niet aanpassen, dan zal je er buiten gepest worden! Zo simpel is dat.Hun motto luidt:"Koude en warme lucht blazen,toneel spelen en geld incasseren".

Al deze maatpakken en toga gespuis liggen aan de ondergang van onze hedendaagse uitgeperste samenleving.Wind er geen doekjes om:"het volk is jullie diefstal en eigenbelang kotsbeu!!".Helaas,wij mogen het niet in onze mond nemen,of jullie dreigen ons aan te klagen voor 'laster en eerroof'.Mijn hart bloedt om dit alles dagelijks op ons bord te krijgen,operatie beschadiging gaat gewoon verder,maar wees gerust,eens zal het volk jullie uit uw nest halen en vertrappelen!

Ten slotte,deze week lieten ze weten:"we gaan taken van het leger privatiseren". OPGELET!!

"DE BELGISCHE OVERHEDEN ZIJN DE GROOTSTE WANBETALERS AAN BEDRIJVEN"

Meer dan 10 miljard euro schrijven onze bedrijven af aan onbetaalde facturen.Ook tolken,wetsgeneesheren, tientallen diverse deskundigen hebben nog miljoenen te goed van Vaderke Staat.Hierbij verwittig ik de 347.000 Vlaamse ondernemers,lever zelfs geen rol w.c. papier, u zal 2 jaar moeten wachten naar je centen...

GRAAG JULLIE MENING HIERONDER

Gr. eddy

 

VOOR WANNEER DE EURO-KNAL ?

(01/12/2016) Een nieuwjaarscadeautje van 600 miljoen euro voor Erdogan!! 

 

DE DROOM VAN MILJOENEN EUROPEANEN!!

          eukaartenhuisje

Historisch : 71% der Europeanen wil uit de EU stappen!!

Ik denk dat het niet zolang gaat duren, iedereen die "Europa" gevolgd heeft weet dat we "bestuursleden" hebben die de bevolking zitten uit te melken via industrie, regeringen en "rechtspraak" om zoveel mogelijk geld te versassen naar "redelijke landen" qua belastingdruk. Dit zijn de bestuursleden die ons eens gaan zeggen dat "we boven onze stand leven" en het geld halen waar het is...bij de mestkevers!

Europa is sinds dag 1 een totale mislukking. Geen fiscale eenheid, geen juridische eenheid, zelfs geen economische eenheid. Wat is de EU dan wel? Niets meer dan een samenraapsel van alle lidstaten samen, opgericht om de in eigen land uitgerangeerde politici nog eens extra hun zakken te laten vullen, een legale maffia, waar politiek een familie-bedrijf is geworden, want graaien is toch zo simpel, de burger betaald en centen verdwijnen. Een EU waar criminaliteit loont !

Wanneer komt dat referendum eraan?. Wanneer mogen wij terug feest vieren binnen onze landsgrenzen en betalen met belgische frank?. Wanneer kunnen wij terug veilig te voet de straat op als het donker wordt?. Wanneer?. Wanneer wordt de guillotine heringevoerd om die onbenullen te berechten die ons hebben meegesleurd in dit misbaksel van een EU?. Wanneer...Dit hebben ze ons nagelaten en er komt nog meer op ons af..operatie beschadiging gaat gewoon verder!. Deze heren/dames zijn er niet voor ons, maar om de nog resterende vetpotten in hun zakken te doen verdwijnen. Dit land stinkt aan de top als een scheepscontainer rottende eieren...Het zijn dozen vol luizen die om ter meest schaden.Wees even eerlijk beste belgen, wie nog niet walgde braakt nu toch de emmer vol!. Wat mij nog dagelijks tegen de borst stoot is, hangen wij vlamingen, de dappersten(?) onder aller Galliërs, aan elkaar met spuug en plakband?

Wie is de volgende na de UK ? Ik hoop van harte er ook nog te mogen van genieten in 2017/18 : 'De ondergang van het EU-MISBAKSEL'. 

Nieuw EU stulpje van 315 miljoen euro in Brussel!! (08/12/2016)

eu gebouw

 ...en om uit te rusten na hun vermoeiende en "zware dagtaak" : 

klik hier

Maak u maar klaar, het schaakspel loopt ten einde !

Kom vanachter uw PC en ga ten strijde!! 

                      patriote 

DE MAFFIA VERZEKERING

STOP MISBRUIK VERZEKERINGEN !!

Het machtsmisbruik van Justitie

De inspanningen om de medische corruptie bij Justitie in de doofpot te houden.

klik hier

Zonder enige waarschuwing werd de website Stop Misbruik Verzekeringen, die gehost wordt door het Amerikaans bedrijf Wix, en die misbruiken van verzekeringsmaatschappijen aanklaagt en slachtoffers tips geeft om aan de typische bedrogstrategieën te ontkomen, samen met een aantal nevensites van het internet gehaald. Verschillende SMV leden namen contact met Wix, dat iedere informatie weigerde. Tientallen mensen, die uit de website tips halen om hun dossier toch correct te laten verlopen, stuurden oproepen naar Wix om de website terug online te plaatsen. Niemand ontving een reactie.

De voorwaarden van Wix zijn duidelijk: "enkel wie een vonnis van een rechtbank heeft, dat besluit tot laster en eerroof, kan een website van het internet halen". De enige uitzondering daarop is, als het verzoek komt van Justitie. Koen Geens weigert om de corruptie in de Belgische rechtbanken aan te pakken. Integendeel, wil hij met zijn nieuwe wetsvoorstel de rechters verplichten om een expert te kiezen uit het "Nationaal Register". In dit Nationaal Register zitten hoofdzakelijk verzekeringsartsen die systematisch valse medische verslagen opstellen. Dat betekent dat vanaf 1 december 2016 de verzekeringen,"volledige controle krijgen in justitie", klinkt het bij SMV. De timing is niet toevallig. Vorige week nog protesteerden enkele tientallen slachtoffers van deze corruptie voor de Kortrijkse rechtbank. Eén slachtoffer dagvaardde alle corrupte experts, de UGent en de KU Leuven, die bij haar dossiers betrokken waren. Justitie wil vermijden dat andere corruptieslachtoffers dit voorbeeld volgen...

De snelste oplossing hiertoe, is massacommunicatie via een website onmogelijk te maken. De nieuwe wet van Geens treedt op 1 december in werking, waarbij er plannen zijn om de Belgische Staat te dagvaarden als deze onvoldoende controle voorziet bij bedrog. Kort samengevat wil Koen Geens de corruptie nog minstens 5 jaar op de lange baan schuiven. Ieder onderzoek naar corruptie ontbreekt. Stefaan Van Hecke liet weten Koen Geens hierover te zullen ondervragen.

Stop Misbruik Verzekeringen voorziet intussen om, in afwachting van een oplossing, de Gids Verzekeringsbedrog gratis voor iedereen toegangkelijk te maken."Mensen hebben het recht te weten wat er zich in justitie afspeelt, met de steun van onze politici". De Belgische Staat is mede aandeelhouder van de Belgische verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsmaatschappijen zijn virtueel blut en hebben niet de reserves om ongevalslachtoffers correct te vergoeden na een ongeval. Mensen betalen verplichte premies die geen dekking voorzien. Enkel wagenschade en tijdelijke kleine letsels worden deels vergoed. Het is een ongeziene overheidsoplichting. Het feit dat justitie het nodig acht om zelfs tot in Amerika stappen te ondernemen, wijst op de ernst van het probleem en bevestigt het maatschappelijk belang van een informatieve website zoals :

STOP MISBRUIK VERZEKERINGEN

15/11/2016.

Copyright 2014 © Eddy Pyliser De Panne. All Rights Reserved.
Eddy Pyliser | Prins Albertlaan 58, 8660 De Panne | Tel. +32 58 414638 | Email:  eddy.pyliser@telenet.be