BELASTINGDIENST

belasting

Aan de inspecteur der Belasting,

Geachte heer,

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2018 nog kan betalen.

Mijn financiele positie is zeer onoverzienelijk geworden dankzij de toepassing van:

De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Drankenwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestingswet t/m de Ziektewet enz enz, die op een weerloos publiek worden losgelaten.

Door al die verschillende wetten, ben ik zo teneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er wel nog ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting enz enz

En verder voor:

.

Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistileeraccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:

WAO, ACW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën.

Alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering enz enz

Ik betaal:

Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Kijk en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor:

Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het begrafenisfonds enz enz

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor:

Het Rode Kruis, het Groene Kruis, het Wit Gele Kruis, het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben!

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.

Voor aktiecommitees, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van GELD en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwschierigheid:

WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van een milieuheffing op een biefstuk. Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarvoor ook een milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Vriendelijke groeten, den Eddy een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler.

 

Copyright 2014 © Eddy Pyliser De Panne. All Rights Reserved.
Eddy Pyliser | Prins Albertlaan 58, 8660 De Panne | Tel. +32 58 414638 | Email:  eddy.pyliser@telenet.be 

KOKSIJDE BAD
KOKSIJDE DORP
OOSTDUINKERKE
NIEUWPOORT
KOKSIJDE BAD
OOSTDUINKERKE
KOKSIJDE BAD
DE PANNE
SMEERLAPJE